Ký lại bộ Tả Đồng Lôi Phong Hầu

Tự tòng nhất biệt lưỡng kinh xuân,
Vị bắc, Giang nam thiên các nhân.
Hảo thị tang bồng kì viễn phó,
Thiên ư hòe cúc mộng lai tần.
Khải bang trọng địa nghi Tiêu, Khấu,
Kinh quốc hoành du kiến Phủ, Thân.
Tiền tịch kỉ hồi linh tưởng quyến,
Tịnh du mi mục vị quân thân.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Bách

Những từ tạm biệt chốc hai xuân,
Đất bắc trời nam nẻo cách ngăn.
Chí cả bồng tang chờ đợi lớn,
Giấc mơ hoè cúc sớm hôm gần.
Dựng bờ chức nặng công Tiêu, Khấu,
Trị nước mưu xa chí Phủ, Thân.
Khen ngợi mấy lần nghe ý chúa,
Vẻ vang vì bạn cũng thêm phần.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chia tay chốc đã hai xuân,
Trời nam đất bắc nẻo ngàn cách sông.
Chí cao chờ đợi tang bồng,
Giấc mơ hoè cúc sớm hôm xa gần.
Khấu, Tiêu dựng nước công thần,
Phủ, Thân trị nước mưu cần chí xa.
Ngợi khen ý chúa nghe qua,
Vẻ vang vì bạn cũng là phần thêm.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời