23/10/2021 08:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký lại bộ Tả Đồng Lôi Phong Hầu

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2006 10:44

 

Phiên âm

Tự tòng nhất biệt lưỡng kinh xuân,
Vị bắc, Giang nam thiên các nhân.
Hảo thị tang bồng kì viễn phó,
Thiên ư hòe cúc[1] mộng lai tần.
Khải bang trọng địa nghi Tiêu, Khấu[2],
Kinh quốc hoành du kiến Phủ, Thân[3].
Tiền tịch kỉ hồi linh tưởng quyến,
Tịnh du mi mục vị quân thân.

Bản dịch của Nguyễn Văn Bách

Những từ tạm biệt chốc hai xuân,
Đất bắc trời nam nẻo cách ngăn.
Chí cả bồng tang chờ đợi lớn,
Giấc mơ hoè cúc sớm hôm gần.
Dựng bờ chức nặng công Tiêu, Khấu,
Trị nước mưu xa chí Phủ, Thân.
Khen ngợi mấy lần nghe ý chúa,
Vẻ vang vì bạn cũng thêm phần.
[1] Hai thứ cây thường trồng trước sân cung vua, chỉ những người có chức vụ trong triều.
[2] Tiêu Hà, Khấu Chuẩn, các danh thần đời xưa.
[3] Trần Trọng Phủ, Thân Bá, hai danh thần nhà Chu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Ký lại bộ Tả Đồng Lôi Phong Hầu