Chưa có đánh giá nào
Nước: Hungary
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Váci Mihály (4 bài)
- Nemes Nagy Ágnes (2 bài)
- Kányádi Sándor (4 bài)
- Pilinszky János (1 bài)
- Gyurkovics Tibor (4 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 24/06/2021 07:39 bởi hongha83
Nagy László (1925-1978) là nhà thơ, dịch giả, hoạ sĩ đồ hoạ người Hungary đoạt giải Kossuth. Ông sinh ở Felsőiszkáz và mất ở Budapest, Hungary.