Cầu Ông Trời ban cho
Tình yêu và may mắn
Bếp lửa luôn ấm áp
Hũ gạo luôn đổ đầy
Luôn được nắm bàn tay
Không phải xuôi tay sớm
Câu hỏi được giải đáp
Niềm tin không ngả nghiêng
Có ánh sáng thiêng liêng
Cuộc sống thay cái chết
Trong lòng con cũng biết
Xấu hổ khi cầu xin
Nhưng nếu con không xin
Mong Ông Trời ban tặng


Nguồn: Tuyển tập thơ Hungary, Nguyễn Văn Trung tuyển dịch, NXB Thế giới, 2018
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)