Nếu tôi chìm nơi bến cuối cuộc đời
Ai tôn thờ tiếng vĩ cầm của dế?
Ai nhen lửa sưở cành cây sương giá?
Ai vươn tay lên với cầu vồng?
Ai khóc đá thành phù sa cho những cánh đồng?
Ai nâng niu nựng bức tường máu túa?
Ai xây dựng niềm tin từ lời chửi rủa?
Nếu tôi chìm nơi bến cuối cuộc đời
Ai làm cho lũ kền kền sợ hãi!
Và ai càm trong hàm răng nhẫn nại
Tình yêu thương sáng tới bến tới bờ?


Nguồn: Tuyển tập thơ Hungary, Nguyễn Văn Trung tuyển dịch, NXB Thế giới, 2018
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)