Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Ngũ đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 20/04/2007 21:43 bởi Vanachi
Mao Văn Tích 毛文錫 (sống khoảng trước sau năm 913, đời Ngũ Đại), tự Bình Khuê 平珪, người Cao Dương 高陽 (nay thuộc Hà Bắc, có sách nói người Nam Dương 南陽, nay thuộc Hà Nam, Trung Quốc).