Đọc Nhân dân nhật báo số ra ngày 30.6.58 đăng tin huyện Dư Giang đã tiêu diệt xong loài trùng hút máu, ý nghĩ miên man, đêm nằm không ngủ, gió đưa hơi ấm, vầng dương mọc rọi ánh sáng đến cửa sổ rồi. Xa trông về phía nam, nhẹ cất bút đề thơ.

Nước biếc non xanh luống thế a!
Trùng kia khôn trị hỡi Hoa Đà!
Nghìn thôn u uất người đau tả
Muôn ngõ tiêu điều quỷ hát ca
Đất mỗi ngày đi tám vạn dặm
Trời trông xa thẳm mấy Ngân Hà
Ngưu Lang hỏi chuyện Ôn Thần ấy
Bao nỗi buồn vui nước chảy qua

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)