01/07/2022 20:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Ôn Thần kỳ 1
送瘟神其一

Tác giả: Mao Trạch Đông - 毛澤東

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 27/05/2008 21:03

 

Nguyên tác

綠水青山枉自多,
華佗無奈小虫何!
千村薜荔人遺矢,
萬戶蕭疏鬼唱歌。
坐地日行八萬里,
巡天遙看一天河。
牛郎欲問瘟神事,
一樣悲歡逐逝波。

Phiên âm

Lục thuỷ thanh sơn uổng tự đa
Hoa Đà vô nại tiểu trùng hà!
Thiên thôn bích lịch nhân di thỉ
Vạn hộ tiêu sơ quỷ xướng ca
Toạ địa nhật hành bát vạn lý
Tuần thiên dao khán nhất thiên hà
Ngưu Lang dục vấn Ôn Thần sự
Nhất dạng bi hoan trục thệ ba

Bản dịch của Hoàng Trung Thông, Nam Trân

Nước biếc non xanh luống thế a!
Trùng kia khôn trị hỡi Hoa Đà!
Nghìn thôn u uất người đau tả
Muôn ngõ tiêu điều quỷ hát ca
Đất mỗi ngày đi tám vạn dặm
Trời trông xa thẳm mấy Ngân Hà
Ngưu Lang hỏi chuyện Ôn Thần ấy
Bao nỗi buồn vui nước chảy qua
Ngày 1-7-1958.

Lời dẫn: “Độc lục nguyệt tam thập nhật Nhân dân nhật báo, Dư Giang huyện tiêu diệt liễu huyết hấp trùng. Phù tưởng liên phiên, dạ bất năng mị. Vi phong phất hú, húc nhật lâm song, dao vọng nam thiên, hàn nhiên mạnh bút.” 讀六月三十日《人民日報》,余江縣消滅了血絲虫。浮想聯翩,夜不能寐。微風拂曉,旭日臨窗,遙望南天,欣然命筆。 (Đọc Nhân dân nhật báo số ra ngày 30.6.58 đăng tin huyện Dư Giang đã tiêu diệt xong loài trùng hút máu, ý nghĩ miên man, đêm nằm không ngủ, gió đưa hơi ấm, vầng dương mọc rọi ánh sáng đến cửa sổ rồi. Xa trông về phía nam, nhẹ cất bút đề thơ.)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mao Trạch Đông » Tống Ôn Thần kỳ 1