Có ở đâu bằng nước Việt ta
Miền Trung lũ lụt cuốn phăng nhà
Người dân quằn quại trong triều dã
Lãnh đạo vui vầy giữa sắc hoa
Thấy cảnh tang thương trùm huyện xã
Thản nhiên đại hội giữ ngai toà
Chút lòng trắc ẩn còn hay đã...?
Luôn bảo “vì dân”, vậy thế mà!

Tuy Hoà, 16/10/2020