25.00
3 người thích
Từ khoá: đất nước (44) con người (37)
Đăng ngày 27/04/2020 15:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi @ MINH HÙNG PY vào 27/04/2020 15:10, số lượt xem: 333

“Thanh minh trong tiết tháng ba
Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh” (1)
Ai về bên đám cỏ xanh
Đi tìm nấm mộ cha anh chôn vùi
Xuân nào ngã xuống trên đồi
Hoá vào đất mẹ mọc chồi lên cây
Con Hồng cháu Lạc là đây
Gà cùng một mẹ nỡ gây tội tình
Có người khí tiết quyên sinh
Một viên đạn nóng uy linh sáng ngời
Có người bị sát hại tươi
Khi mà cuộc chiến đã ngơi lâu rồi
Thật là quá lắm hỡi ôi!
Còn gây ai oán cho người đã dung
Trả thù chi nghiệt mấy ông
Lịnh trên ban xuống khoan hồng thế sao?
Những người cùng một đồng bào
Ngày xưa không nỡ bắn vào dân tôi
Cũng là sắc tộc Việt thôi
Ngàn năm gương cũ chiếu soi chửa tường

Ai ơi nhận diện quê hương
Nhìn đi cho rõ con đường tương lai
Nước ta lệ thuộc vào ai
Hãy cùng đứng dậy vươn vai tự cường!

Tuy Hoà, 05/4/2019 (01/3 Kỷ Hợi)
(1) Truyện Kiều của Nguyễn Du.