Một anh người tập yêu một chị người
Sánh chân bước ngỡ ngàng trời khai mở
Hai thế giới phong nhiêu tràn khí thở
Buổi ban đầu ngờ ngợ lẽ đời tươi.

Một chị người đon đả nở nụ ngời
Tim bùng cháy cùng anh người gá nghĩa
Được nên một, cuộn yêu thương tròn trịa
Nhào lao công hiện thực giấc xa vời.

Hai con người quyện đời ong hoa bướm
Thoáng tình yêu đã gặt mùa hương mới
Đời hướng ngược vượt con dốc đỉnh cao
Lúc vỡ oà một niềm tin mong đợi.

Anh chị người vui bên đàn cháu chắt
Chia bầu trời góp gió mây dìu dặt
Níu bàn tay bắt chuyền những bàn tay
Tâm Tạo Hoá cội nguồn cùng kết chặt.

26/9/2016