Ngài đã đến nối sơn khê cách trở
Trường điện yêu truyền huyết mạch đầy vơi
Từ đêm xưa vũ hoàn lung linh mở
Chào đón Ngôi Hai, Thiên Chúa làm Người
Địa cầu vui hồn canh tân tươi nở
Được xoá tội đời đã hết hổ ngươi.

Ngài đã đến vá sơn khê rách nát
Tấm áo nhàu ủi xanh mới phẳng phiu
Mắt mẹ già thôi hắt bóng đìu hiu
Đơm nụ cười khiến muôn loài ca hát
Trần thế dậy men muối lòng thôi nhạt
Ửng Hồng ân biển Đông tình bát ngát.

Ngài đã đến rao sơn khê Tin Mới
Giải phóng rồi cứu con cái tự do
Trao phẩm hạnh từ ngàn xưa chờ đợi
Nên thật rồi một đất mới ấm no
Chim trên cành đã ríu rít líu lo
Bầu trời mới hướng bay cao thẳng tới.

Ngài đã đến trao sơn khê giới luật
Chỉ yêu thương và cũng chỉ yêu thương
Xây con đường dường hương chốn nhu cương
Đỉnh thập giá dấu chân Ngài bất khuất
Chín tầng không ngàn mây luôn tường thuật
Cho con người chân lý luật yêu thương.

26/12/2016
Xin góp vào Trang Văn Thơ Công Giáo