Tôi đã gởi hồn tôi theo ngọn gió
Mấy ý tỏ mờ bay mãi phương xa
Gặt hái gì cho xác thân bé nhỏ
Hay tấm linh hồn vượt trên khốn khó
Ta được là hay ta chỉ là ta
Trong ý muốn của tình yêu tạo hoá?

Tôi là bụi hay hồn vương dấu bụi
Hạt bụi lên ngôi cùng tấm linh hồn
Bụi có trước, trước ngày tôi hiện hữu
Hạt bụi vô danh giữa cõi thinh không
Tôi được gọi bởi chính đấng càn khôn
Ngài sinh tôi cho muôn điều thành tựu.

Bởi muôn loài được định danh giá trị
Lúc ngài gọi tên tôi trong thượng trí
Một nhân vị giữa cộng đồng nhân vị
Tự cổ kim nhân loại một gia đình
Quản vũ hoàn của cha trời kỳ vỹ
Tôi được ngài thai nghén giữa bình minh.

Hạt bụi nhỏ quay trở về bụi đất
Khép chu trình chẳng có gì bí mật
Linh hồn tôi phản ảnh một sự thật
Không tuần hoàn mà chỉ có vươn lên
Trong sung mãn nhận phẩm hàm duy nhất
Tôi là người được cứu bởi tình yêu.

Ta có thể nhận mình hạt bụi đen
Từ ý muốn của tâm hồn khiêm hạ
Nhưng đừng vô ơn với Cha cao cả
Khiến vong thân đời chìm sâu bản ngã
Đau khổ hôm nay có gì phải xá
Ta, con Trời mặc xác phàm hèn.

Khởi tình yêu tạo dựng ta được là
Tin vào Cha dẫn ta về bến đỗ
Cuộc phục sinh chính Ngài- nguồn cứu độ
Linh hồn ta bước qua miền đau khổ
Được tinh tuyền trong tình yêu hạnh ngộ
Thế hệ này và muôn thế hệ sau.

Nguồn: Chân lý sự sống vĩnh hằng sau cái chết thân xác tạm thời.