Nếu không em, chắc gì ta đã có nguồn cảm hứng
Viết lên những dòng từ sâu thẳm tâm can
Nhưng hiện tại đang lần tìm trong dĩ vãng
Kỉ niệm ban đầu đã lẩn trốn ở trời mơ

Nếu không em, chiều nay ta như người tình nợ
Biết về nơi đâu khi bóng tối sắp buông dần
Buồn viễn xứ dâng ngập hồn người vô tận
Lòng bâng khuâng rộn rã nhịp tim thừa

Còn đâu nữa và biết có còn không nữa
Ta đã đưa nhau trên những nẻo đường tình
Đôi tim nào chung nhịp đập nguyên trinh
Rồi cuối dòng sông hoà mình vào biển cả

Chắc phải chờ đến mùa xuân thay lá
Sắc vàng rơi để nhường chỗ những mầm xanh
Hoa yêu đương sẽ nở nhuỵ khắp đầy cành
Chim bướm lượn vây quanh cùng cất lời ân ái.

Tuy Hoà, 11/6/2016