Nhớ làm chi nữa em ơi
Chim kia gãy cánh bên trời còn đâu
Chiều nay nhìn lá rơi sầu
Tóc xưa giờ đã nhuốm màu phong sương

Vì ai gây cảnh đoạn trường
Mà đôi oanh yến hai phương xa lìa
Canh tàn lặng ngắm sao khuya
Trăng non dần khuất sau bìa rừng sim

Côn trùng ca khúc nhạc đêm
Tấu bài giao hưởng càng thêm não nề
Điệu buồn lỗi nhịp tỉ tê
Thoảng cơn gió lạnh buốt mê cõi lòng

Đất trời vũ trụ mênh mông
Ta vì sao lạc khoảng không gian nào
Mảnh hồn thơ rách, hư hao
Thôi em tình đã đi vào thiên thu

Ngàn dâu sương khói mịt mù
Tơ lòng đành đoạn, viễn du phong trần!

Tuy Hoà, 02/8/2017