Chẳng biết bây giờ em ở đâu?
Qua ngồi đợi mãi suốt canh thâu
Ánh trăng rọi bóng ngời con nước
Cơn gió đưa hình gợn khóm lau
Mấy lượt uyên ương tìm bến cũ
Những lần oanh yến hẹn mùa ngâu
Rày sao giá lạnh buồn tê tái
Ta đã chờ ai đến bạc đầu?

Tuy Hoà, 12/7/2017