Đất trời man mác dịu làn sương
Hoa cỏ vườn xuân nhuộm sắc hường
Hớn hở bầy em khoe áo mới
Xôn xao sắp nhỏ rộn tân đường
Nam thanh rạo rực vì duyên đến
Nữ tú ngỡ ngàng bởi mộng vương
Chim én hợp đàn ca ríu rít
Nhạc mừng trỗi điệp khúc yêu đương.

Tuy Hoà, 28/01/2017