Bằng lăng biếc Tím đẹp vô ngần
Tím nhuộm mây trời dệt ái ân
Sắc Tím mơ huyền say mặc khách
Hương thầm mộng Tím quyện tao nhân
Nhớ hoài Tím nhạt màu thanh khiết
Thương mãi gam trầm vọng Tím ngân
Dạo ấy tình vương tà áo Tím
Cõi lòng rộn rã Tím chiều dâng.

Tuy Hoà, 05/12/2017