Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 3 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 29/02/2012 08:50

宴榮二山池

甲第開金穴,
榮期樂自多。
櫪嘶支遁馬,
池養右軍鵝。
竹引攜琴入,
花邀載酒過。
山公來取醉,
時唱接籬歌。

 

Yến Vinh Nhị sơn trì

Giáp đệ khai kim ngọc,
Vinh kỳ lạc tự đa.
Lịch tê chi độn mã,
Trì dưỡng hữu quân nga.
Trúc dẫn huề cầm nhập,
Hoa yêu tải tửu qua.
Sơn công lai thủ tuý,
Thời xướng tiếp ly ca.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Phủ đệ bày ao ngọc
Vui chơi cốt ở ta
Ngựa kêu bên máng gỗ
Ngỗng lội dưới ao xa
Trúc giục mang đàn tới
Hoa đòi chở rượu qua
Muốn say tìm tới đó
Bên giậu cất lời ca


Nguồn: Ẩn sĩ Trung Hoa, Hàn Triệu Kỳ, NXB Trẻ, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mở nhà vàng vì vui thi đỗ
Vinh quang nên hớn hở tất nhiều
Trong chuồng ngựa nhốt vọng kêu
Trên ao ngỗng quý nuôi nhiều đang bơi
Tiếng đàn nhập hoà hơi tiếng sáo
Hoa đón mời rượu ngấu chở vào
Quý ông trên núi rượu trao
Đồng thời bên giậu xen vào lời ca.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Lời bàn về chữ huyệt 穴

a/ Chữ huyệt 穴, ở cuối câu đầu, đã kiểm tra trong Toàn Đường thi, thấy chép đúng như thế. Ta dịch âm là ngọc không đúng, lý ưng là ta sẽ sửa thành huyệt.
b/ Sửa thành huyệt rồi, ta thấy câu đầu trong nguyên tác của Mạnh Hạo Nhiên quá tối nghĩa, không cách gì dịch cho ổn được.
c/ Để giải quyết, Toàn Đường thi ghi chú rằng, có bản chép chữ huyệt 穴 thay bằng chữ trạch 宅, thấy hợp lý và dễ dịch hơn.
d/ Việc sửa chữ huyệt 穴 sang chữ trạch 宅 còn chờ Ban quản trị quyết định.
e/ Trong lúc chờ đợi, Nguyễn Minh đã dùng chữ trạch 宅 trong bản dịch của mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đỗ cao mở tiệc nhà vàng,
Vui chơi hớn hở vinh quang thật nhiều.
Bên máng gỗ ngựa vọng kêu,
Dưới ao ngỗng lội nuôi nhiều bơi ngang.
Sáo trúc giục cùng tiếng đàn,
Hoa đòi chở rượu qua sang đón vào.
Muốn say tìm tới đó nào,
Lời ca bên giậu cất cao vang trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời