02/07/2022 03:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Yến Vinh Nhị sơn trì
宴榮二山池

Tác giả: Mạnh Hạo Nhiên - 孟浩然

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 01/03/2012 08:50

 

Nguyên tác

甲第開金穴,
榮期樂自多。
櫪嘶支遁馬,
池養右軍鵝。
竹引攜琴入,
花邀載酒過。
山公來取醉,
時唱接籬歌。

Phiên âm

Giáp đệ khai kim ngọc,
Vinh kỳ lạc tự đa.
Lịch tê chi độn mã,
Trì dưỡng hữu quân nga.
Trúc dẫn huề cầm nhập,
Hoa yêu tải tửu qua.
Sơn công lai thủ tuý,
Thời xướng tiếp ly ca.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Phủ đệ bày ao ngọc
Vui chơi cốt ở ta
Ngựa kêu bên máng gỗ
Ngỗng lội dưới ao xa
Trúc giục mang đàn tới
Hoa đòi chở rượu qua
Muốn say tìm tới đó
Bên giậu cất lời ca
Nguồn: Ẩn sĩ Trung Hoa, Hàn Triệu Kỳ, NXB Trẻ, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mạnh Hạo Nhiên » Yến Vinh Nhị sơn trì