Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Trần Đông Phong vào 16/05/2021 23:40

初秋

不覺初秋夜漸長,
清風習習重凄涼。
炎炎暑退茅齋靜,
階下叢莎有露光。

 

Sơ thu

Bất giác sơ thu dạ tiệm trường,
Thanh phong tập tập trọng thê lương.
Viêm viêm thử thoái mao trai tĩnh,
Giai hạ tùng toa hữu lộ quang.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Chớm thu chợt thấy đêm dài hơn
Ào ạt gió trong điệu rất buồn
Hè nóng đã rời lều cỏ vắng
Dưới thềm cỏ gấu ánh hơi sương.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đức Phổ

Đầu thu bất chợt thấy đêm dài
Gió thổi vù vù não ruột ai
Lều lão nồng oi dường giảm nhiệt
Cỏ thềm lóng lánh giọt sương mai

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời