23/04/2024 12:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơ thu
初秋

Tác giả: Mạnh Hạo Nhiên - 孟浩然

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 16/05/2021 23:40

 

Nguyên tác

不覺初秋夜漸長,
清風習習重凄涼。
炎炎暑退茅齋靜,
階下叢莎有露光。

Phiên âm

Bất giác sơ thu dạ tiệm trường,
Thanh phong tập tập trọng thê lương.
Viêm viêm thử thoái mao trai tĩnh,
Giai hạ tùng toa hữu lộ quang.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Chớm thu chợt thấy đêm dài hơn
Ào ạt gió trong điệu rất buồn
Hè nóng đã rời lều cỏ vắng
Dưới thềm cỏ gấu ánh hơi sương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mạnh Hạo Nhiên » Sơ thu