Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 14/09/2016 05:38

戲贈陸大夫十二丈其三

蓮葉未開時,
苦心終日卷。
春水徒蕩漾,
荷花未開展。

 

Hí tặng Lục đại phu thập nhị trượng kỳ 3

Liên diệp vị khai thì,
Khổ tâm chung nhật quyển.
Xuân thuỷ đồ đãng dạng,
Hà hoa vị khai triển.

 

Dịch nghĩa

Lá sen lúc chưa mở,
Cả ngày kổ tâm vì bị cuốn lại.
Nước xuân nổi sóng,
Mà hoa sen vẫn chưa nở.


Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lá sen lúc còn non chưa mở
Cuốn cả ngày làm khổ tâm hồn
Nước xuân đang nổi sóng cồn
Hoa sen thì vẫn chưa tròn triển khai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Lá sen chưa mùa nở
Khổ tâm cuộn suốt ngày.
Nước xuân dâng sóng vổ
Hoa sen chẳng trổ khai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời