25/03/2023 14:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hí tặng Lục đại phu thập nhị trượng kỳ 3
戲贈陸大夫十二丈其三

Tác giả: Mạnh Giao - 孟郊

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 14/09/2016 05:38

 

Nguyên tác

蓮葉未開時,
苦心終日卷。
春水徒蕩漾,
荷花未開展。

Phiên âm

Liên diệp vị khai thì,
Khổ tâm chung nhật quyển.
Xuân thuỷ đồ đãng dạng,
Hà hoa vị khai triển.

Dịch nghĩa

Lá sen lúc chưa mở,
Cả ngày kổ tâm vì bị cuốn lại.
Nước xuân nổi sóng,
Mà hoa sen vẫn chưa nở.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lá sen lúc còn non chưa mở
Cuốn cả ngày làm khổ tâm hồn
Nước xuân đang nổi sóng cồn
Hoa sen thì vẫn chưa tròn triển khai.
Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mạnh Giao » Hí tặng Lục đại phu thập nhị trượng kỳ 3