15.00
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ
2 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Thang Hiển Tổ (5 bài)
- Đồ Long (9 bài)
- Vương Quang Duẫn (12 bài)
- Vương Thúc Thừa (4 bài)
- Trần Tiến Phu (1 bài)
Tạo ngày 02/02/2009 01:48 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 02/02/2009 01:49 bởi hongha83
Mã Tương Lan 馬湘蘭 (1548-1604) là nữ thi nhân và hoạ sĩ đời Minh. Vốn tên là Mã Thủ Chân, tên tự là Tương Lan, tiểu tự là Huyền Nhi, lại có tự là Nguyệt Kiều, vì con thứ 4 trong nhà tên còn được gọi là Tứ nương. Nàng bản tính linh lợi, lại xinh xắn, thơ hay vẽ đẹp, sở trường vẽ lan trúc, bởi thế còn gọi là Tương Lan. Tướng mạo của nàng tuy không xuất chúng, dáng dấp như người thường nhưng đầu óc thông minh, sáng sủa như xuân liễu tảo oanh, từ ngữ nói ra toàn lời hay ý đẹp, khéo vừa lòng người. Tài nghệ hội hoạ của Mã thị rất cao, năm đó tổ phụ của Tào Tuyết Cần là Tào Dần từng liên tiếp ba lần đề thơ thành “Mã Tương Lan hoạ lan trường quyển”, tộng cổng 72 câu, được ghi lại trong Đống Đình Tập của Tào Dần. Trong Lịch đại hoạ sử hối truyện đánh giá kỹ thuật vẽ tranh của nàng “Lan phảng tử cố, trúc…