Chưa có đánh giá nào
Nước: Rumani
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tristan Tzara (6 bài)
- Demostene Botez (1 bài)
- Zaharia Stancu (3 bài)
- Marcel Breslaşu (1 bài)
- Mihai Beniuc (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 09/11/2008 08:15 bởi hongha83
Lucian Blaga (1895-1961) sinh ngày 9-5-1895 tại Lancrăm, một khu làng ở Transylvannia, Rumani, là một thi sĩ kiêm triết gia, có ảnh hưởng sâu xa và rộng khắp đối với thơ Rumani hiện đại. Sinh thời, bị bọn chuyên chính cô lập và bôi nhọ, và chỉ được “phục hồi” sau khi đã mất!

Là người con thứ chín của một vị cố đạo Chính thống giáo Ru-ma-ni và một bà mẹ nông dân, Blaga đã gặp nhiều khó khăn trong thời còn học trung học, vì cha mất sớm (1908) và cảnh nhà túng thiếu. Tuy nhiên, ông đã cho in những bài thơ đầu tiên vào năm 1910. Và năm 1914, cho xuất bản bài đầu hết về triết học: “Ghi chú về trực giác trong Bergson”. Cùng năm ấy, theo học ở viện Thần học ở Sibiu, ra trường năm 1917. Năm sau ông theo học triết lý ở Đại học Vienna và đến năm 1920, đậu Tiến sĩ về Triết lý. Ông cho in thêm nhiều…