Một tia chớp muốn kết duyên cùng cây xanh
nó phóng mình
từ mây cao nhào xuống
và khoảnh khắc sáng loè của mắt
là cả cuộc đời ngắn ngủi của chớp trời

Cũng như vậy
bài thơ của anh
cũng chỉ sáng lên trong khoảnh khắc
như ánh chớp loé lên chốc lát
khi đi từ anh tới hồn em

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)