Anh không hối hận
là mình đã để cả bùn lầy vương vào chốn tâm hồn
nhưng anh nghĩ đến em
Một sớm kia
những móng vuốt của ánh sáng
sẽ giết chết giấc mơ của em
vì yêu anh
em đã tưởng rằng tâm hồn anh trong sạch
Khi ấy
em sẽ khóc nhiều hay em tha thứ?
em sẽ khóc nhiều hay em mỉm cười
trước ánh bình minh buổi sáng
khi anh nói với em không hè hối hận:
"Em biết không
chỉ trong ao bùn mới có hoa sen?"

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)