Bởi vì trong thế giới của chúng ta
một cái gì đó luôn bị che giấu,
nhỏ và trắng,
nhỏ và ngươi gọi là
tinh khiết, chúng ta không đau
như ngươi đau, ơi
khổ chủ; ngươi
không lạc lối
hơn chúng ta, dưới
cây táo gai, cây táo gai giữ
khay ngọc trai cân bằng: cái gì
đã đưa ngươi đến chúng ta
ai sẽ dạy ngươi, dù
ngươi quỳ xuống và khóc,
siết chặt bàn tay to lớn của ngươi,
trong tất cả sự vĩ đại của ngươi biết
không có gì thuộc về bản chất của linh hồn,
cái mà không bao giờ chết: Tội cho Thượng đế phải buồn,
hoặc ngươi không bao giờ có một
hoặc ngươi không bao giờ mất một.

tửu tận tình do tại