Bạn muốn biết tôi sử dụng thời gian của mình như thế nào?
Tôi đi bộ trên bãi cỏ phía trước, giả vờ
làm cỏ. Bạn nên biết
Tôi không bao giờ nhổ cỏ, quỳ gối, nhổ
những đám xa trục thảo từ những luống hoa: thật ra
Tôi đang tìm kiếm sự can đảm, một số bằng chứng
cuộc sống của tôi sẽ thay đổi, mặc dù
nó mất thì giờ mãi mãi, kiểm tra
mỗi cụm cho lá biểu tượng,
và mùa hè sắp kết thúc,
lá đã chuyển màu, luôn luôn là cây bệnh
đi trước, cây sắp chết chuyển
màu vàng rực rỡ, trong khi một vài con chim sẫm màu biểu diễn
giờ giới nghiêm của âm nhạc. Bạn muốn nhìn thấy bàn tay của tôi?
Bây giờ trống rỗng như ở nốt đầu tiên.
Hay là vấn đề luôn luôn
tiếp tục mà không có dấu hiệu nào?

tửu tận tình do tại