Còn nhau, dù đã xa tay
Lòng em vẫn cứ mãi hoài theo anh
Vườn hè dạo gót bên anh —
Bao nhiêu kỷ niệm quẩn quanh bên lòng
học cách nhìn; nhủ rằng không
để tình cứ đuổi lòng vòng theo anh
vườn xưa; giờ đã vắng anh
một trời quyến luyến
hiện hình khắp nơi,
đường xưa hoa rải thắm tươi
trắng, vàng khoe sắc
lả lơi gió chiều
Em không cần thiết chi điều
dõi theo anh đến chốn phiêu du nào
em không sâu độc, mong cầu
biết về duyên cớ thế nào anh đi
đam mê, giận dữ: làm chi
mặc anh muốn bỏ
những gì lỡ mang?