04/02/2023 05:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cây táo gai
The hawthorn tree

Tác giả: Louise Glück

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 11/11/2020 05:35

 

Nguyên tác

Side by side, not
hand in hand: I watch you
walking in the summer garden—things
that can’t move
learn to see; I do not need
to chase you through
the garden; human beings leave
signs of feeling
everywhere, flowers
scattered on the dirt path, all
white and gold, some
lifted a little by
the evening wind; I do not need
to follow where you are now,
deep in the poisonous field, to know
the cause of your flight, human
passion or rage: for what else
would you let drop
all you have gathered?

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Còn nhau, dù đã xa tay
Lòng em vẫn cứ mãi hoài theo anh
Vườn hè dạo gót bên anh —
Bao nhiêu kỷ niệm quẩn quanh bên lòng
học cách nhìn; nhủ rằng không
để tình cứ đuổi lòng vòng theo anh
vườn xưa; giờ đã vắng anh
một trời quyến luyến
hiện hình khắp nơi,
đường xưa hoa rải thắm tươi
trắng, vàng khoe sắc
lả lơi gió chiều
Em không cần thiết chi điều
dõi theo anh đến chốn phiêu du nào
em không sâu độc, mong cầu
biết về duyên cớ thế nào anh đi
đam mê, giận dữ: làm chi
mặc anh muốn bỏ
những gì lỡ mang?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Louise Glück » Cây táo gai