93.44
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
9 bài thơ
Tạo ngày 09/11/2015 10:11 bởi tôn tiền tử
Nhà thơ Linh Phương sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, cha người Phong Điền, Thừa Thiên - Huế, mẹ người Cần Thơ. Ông làm thư ký toà soạn tuần san Tinh hoa nữ sinh năm 1967

Tác phẩm:
- Thơ tình linh phương (thơ, NXB Ngựa hồng, Sài Gòn, 1967)
- Kỷ vật cho em (thơ, NXB Động đất, Sài Gòn, 1971)
- Lời tự tình phương đông (thơ, NXB Đồng Nai, 1995)
- Lời ru của gió (thơ, NXB. Thanh niên, 2000)
- Kỷ vật cho em (thơ, Thư ấn quán tái bản tại Hoa Kỳ, 2006)
- Tuyển tập linh phương (thơ, NXB Phương đông, 2006)
- Tiếng bước chân khuya (thơ, NXB Quân đội nhân dân, 2006)