Cảnh xơ xác,
Lầu cao trời tạnh mãi vời trông.
Trước thu lòng thương cảm,
Ngày xưa Tống Ngọc như cùng.
Chợ cá khói vờn hơi lạnh lẽo,
Xóm chài lá rụng múa bay cuồng.
Trời Sở rộng,
Sóng nhuộm tà dương,
Ngàn dặm mênh mông.

Cuồng phong.
Nhớ người mộng,
Xa cách mặt cau,
Mày liễu buồn vương.
Hối tiếc năm nào,
Mây mưa bỗng chợt vắng không.
Dáng vẻ khoan thai ngày hội hợp,
Hoa trôi nước chảy thoắt tây đông.
Rầu rầu hận,
Tương tư nỗi,
Hết thảy gửi chim hồng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.