Hoa đã nở, nụ non, giá khác
Thơm lừng bay khắp các phố phường
Lặng thinh trình sắc khoe hương
Bán vào nhà nhỏ, từ đường giàu sang

tửu tận tình do tại