Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 18/05/2016 11:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 18/05/2016 11:22

雨夜

北風吹雨亂疏鐘,
蔌蔌燈花破碎紅。
孤夢正行天一握,
高城俄報鼓三通。
衰遲空抱屠龍技,
豪俊誰收汗馬功。
但願輿圖早來復,
白頭敢望起雲中。

 

Vũ dạ

Bắc phong xuy vũ loạn sơ chung,
Tốc tốc đăng hoa phá toái hồng.
Cô mộng chính hành thiên nhất ác,
Cao thành nga báo cổ tam thông.
Suy trì không bão đồ long kỹ,
Hào tuấn thuỳ thu hãn mã công.
Đãn nguyện dư đồ tảo lai phục,
Bạch đầu cảm vọng khởi Vân Trung.

 

Dịch nghĩa

Gió bấc vi vút tiếng mưa lẫn tiếng chuông thưa
Hoa đèn rụng tàn đỏ lả tả rơi
Giấc mộng cô quạnh mình đi cách trời một với
Thành cao vụt báo ba hồi trống
Già yếu luống ôm kỹ thuật mổ rồng
Ai người hào tuấn đã lập được công
Những mong sớm thu phục được dư đồ
Kẻ đầu bạc này đâu dám mong nổi lên ở Vân Trung[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Chuông hoà gió bấc lẫn mưa rơi,
Đỏ ối hoa đèn rụng tả tơi.
Mộng lẻ trời gần như một với,
Thành cao trống điểm đã ba hồi.
Mổ rồng nghề hão già ôm mãi,
Quất ngựa công thành giỏi thấy ai.
Mong sớm thu về non nước cũ,
Vân Trung mộng ấy... bạc đầu rồi!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mưa vi vút bấc lẫn chuông thưa,
Tàn đỏ hoa đèn lả tả rơi.
Mộng quạnh mình gần trời một với,
Thành cao vụt báo trống ba hồi.
Mổ rồng già yếu sao ôm mãi,
Quất ngựa lập công giỏi mấy người.
Mong sớm thu hồi non nước được,
Vân Trung đầu bạc dám mong thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời