Cảnh dân nghèo áo cơm nhăn nhó
Như ngựa gầy thèm mớ lá tre
Những mong bày tỏ mọi bề
E trên xa cách lại chê lắm điều
Quan đã khoét bao nhiêu cũng ít
Lại cường hào vơ vét chẳng tha
Như ngang sông lưới giăng ra
Dù tôm tép cũng khó mà thoát thân
"Chính sách lấy nuôi dân làm gốc"
Há phải câu nói róc không đâu
Ta nay tuy đã về hưu
Việc triều đình vẫn có điều gửi thưa
Ơn sáng soi còn chưa chút báo
Dám sánh đâu hạng áo nâu xoàng
Biết vua mong mỏi trị an
Hơn người đói khát mong cơm nước nhiều


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)