Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Đường )
1 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 30/12/2006 17:01 bởi Vanachi
Lưu Nguyên Thục 劉元淑, nữ nhân đời Đường.