Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Đường)
1 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- An Ba phường nữ (1 bài thơ)
- Địch Nhân Kiệt (1 bài thơ)
- Đàm Dụng Chi (5 bài thơ)
- Lang đại gia Tống thị (4 bài thơ)
- Bàng Uẩn (1 bài thơ)
Tạo ngày 30/12/2006 17:01 bởi Vanachi
Lưu Nguyên Thục 劉元淑, nữ nhân đời Đường.