Nhớ năm ngoái lên kinh nộp quyển
Được mỹ nhân phỏng đoán trạng nguyên
Hôm nay làm lễ thành hôn
Sớm mời người đẹp phấn son xuống lầu

tửu tận tình do tại