Hãy cám ơn ao cho nương náu
Cánh trắng dài nay thả tự do
Bay về chốn cũ thật xa
Dưới trăng thu sẽ nhận ra sông nhà

tửu tận tình do tại