12/08/2022 13:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phóng lộ tư
放鷺鷥

Tác giả: Lý Trung - 李中

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Ngũ đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2014 16:11

 

Nguyên tác

池塘多謝久淹留,
長得霜翎放自由。
好去蒹葭深處宿,
月明應認舊江秋。

Phiên âm

Trì đường đa tạ cửu yêm lưu,
Trường đắc sương linh phóng tự do.
Hảo khứ kiêm gia thâm xứ túc,
Nguyệt minh ưng nhận cựu giang thu.

Dịch nghĩa

Hãy cám ơn ao lạch đã cho nương náu khá lâu,
Nay lông cánh trắng đã mọc dài và đủ mạnh để về vùng tự do.
Hãy bay về miền thật xa có cỏ kiêm, cỏ gia mà làm tổ,
Khi trăng sáng sẽ nhận ra mùa thu trên khúc sông xưa.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hãy cám ơn ao cho nương náu
Cánh trắng dài nay thả tự do
Bay về chốn cũ thật xa
Dưới trăng thu sẽ nhận ra sông nhà

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Trung » Phóng lộ tư