Phố phường sau cơn mưa
Đội mưa anh về
Mấy giọt nước còn đọng trên búp tóc
Không gian bỗng nở ra
Thời gian trong như ngọc
Ai hát hay lòng em hát?

Có phài sau cơn mưa
Mắt em tắm sạch
Hàng cây xanh ngắn ngắt
Mây trời óng như tơ
Hay tại anh về
Mà trong mắt em mọi vật đều trở nên xinh đẹp?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]