Những bài thơ của Lý Phương Liên rút từ tập thơ Vườn năm nhà (thơ 5 tác giả do Nguyễn Nguyên Bẩy & Lý Phương Liên chủ biên, NXB Hội Nhà văn, 2015), gồm 32 bài, tuy nhiên trong đó 21 bài lấy lại từ tập Ca bình minh nên không đăng lại ở đây.