Anh đi công tác về
Em chạy ào ra đón
Cả nhà cùng ra đón
Hàng xóm chào yêu thương
Anh gầy hơn đen hơn

Em đỡ ba lô năng
Cởi phanh áo ngực trần
Nhìn từ đầu đến chân
Anh gầy hơn một chút
Anh đen hơn một chút

Đẻ anh ngồi xuống giướng
Em pha nước trà nóng
Em bắc bếp làm cơm
Tim dâng đầy cảm xúc
Anh gầy hơn đen hơn

Hang xóm vây quanh anh
Chuyện khu Ba khu Bốn
Mặt anh bụi còn lấm
Lòng em nhìn yêu thương
Anh gầy hơn đen hơn

Chỉ vài ngày bên em
Mặt anh sẽ đầy đặn
Chỉ vài ngày bên em
Nước da anh sẽ thắm
Rồi anh lại lên đường

Anh lại đi xa hơn
Dặm đàng soi sáng mắt
Sáng mắt dâng cuộc đời
Em yêu anh hơn hết
Là đôi mắt sáng ngời…