Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Lục Du (103 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Văn Thiên Tường (12 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 11/09/2014 01:57 bởi tôn tiền tử
Lý Hồng 李洪 tên tự và năm sinh mất không rõ, ước sống khoảng trước sau năm 1169, người Dương Châu, sau ngụ cư ở Hải Diêm, cha Lý Chính Dân 李正民 từng làm Trung thư xá nhân đời Tống Cao Tông. Lý Hồng từng làm Tri Ôn Châu, Đằng Châu, ngoài ra thân thế không được ghi chép nhiều. Trước tác có văn tập 20 quyển, thiện thơ thất luật.