Núi như loan phượng lượn trên ghềnh
Mưa đá tuôn reo gõ thuyền mành
Hoa trời bay loạn trong toà kính

Bay lọt rèm song cuộn hớ hênh
Nhảy tung theo gió ven triền suối
Ta tưởng đang nằm giữa bức tranh

tửu tận tình do tại