Trường ca tay áo tan
Đoản ca dứt tóc trắng
Không gặp được Tần Vương
Sáng chiều dạ nôn nóng
Khát uống rượu trong hồ
Đói ăn giẻ đầu Lũng
Tháng tư buồn đã qua
Ngàn dặm màu xanh lục
Gió xa thổi trong đêm
Ánh trăng rơi thềm đá
Tần ngần nương đá tìm
Trăng chiếu mênh mông quá
Không cùng trăng dạo chơi
Ca xong tóc bạc cả.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.