Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
4 bài trả lời: 4 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 27/09/2008 07:28

病牛

耕犁千畝實千箱,
力盡筋疲誰復傷?
但得眾生皆得飽,
不辭羸病臥殘陽。

 

Bệnh ngưu

Canh lê thiên mẫu thực thiên sương,
Lực tận cân bì thuỳ phục thương?
Đãn đắc chúng sinh giai đắc bão,
Bất từ luy bệnh ngoạ tàn dương.

 

Dịch nghĩa

Cầy nghìn mẫu ruộng, thóc đầy nghìn hòm
Mỏi gân kiệt sức có ai thương
Chỉ cần chúng sinh đều được no
Chẳng ngại gầy yếu nằm dưới nắng tàn


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Ruộng cày nghìn mẫu thóc nghìn kho
Sức kiệt thân mòn ai biết cho
Chỉ muốn người đời no đủ cả
Chiều tàn chẳng quản ốm nằm xo.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thien Thanh

Ruộng cày ngàn mẫu lúa ngàn kho,
Gân mỏi sức tàn ai thương cho?
Chỉ muốn mọi người đều no ấm,
Ngại chi chiều xế bệnh nằm co.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Cày nghìn mẫu ruộng, thóc nghìn rương
Sức kiệt gân chùn ai đoái thương
Cầu được ai ai no bụng cả
Nề chi gầy yếu nắng tàn vương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nghìn mẫu ruộng cày nghìn đụn thóc
Thân tàn sức kiệt mấy ai thương
Cầu cho hết thảy đều no ấm
Đau ốm đâu buồn xế bóng dương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời