06/10/2023 06:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bệnh ngưu
病牛

Tác giả: Lý Cương - 李綱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 28/09/2008 07:28

 

Nguyên tác

耕犁千畝實千箱,
力盡筋疲誰復傷?
但得眾生皆得飽,
不辭羸病臥殘陽。

Phiên âm

Canh lê thiên mẫu thực thiên sương[1],
Lực tận cân bì thuỳ phục thương?
Đãn đắc chúng sinh giai đắc bão,
Bất từ luy bệnh ngoạ tàn dương.

Dịch nghĩa

Cầy nghìn mẫu ruộng, thóc đầy nghìn hòm
Mỏi gân kiệt sức có ai thương
Chỉ cần chúng sinh đều được no
Chẳng ngại gầy yếu nằm dưới nắng tàn

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Ruộng cày nghìn mẫu thóc nghìn kho
Sức kiệt thân mòn ai biết cho
Chỉ muốn người đời no đủ cả
Chiều tàn chẳng quản ốm nằm xo.
[1] Nghìn hòm. Kinh thi - Phủ điền: “Nãi cầu thiên tư thương, nãi cầu vạn tư sương” (Bèn tìm hàng ngàn cái vựa mà chứa, bèn tìm hàng vạn cái xe mà chở).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Cương » Bệnh ngưu